menu

Archief Vrije Opvoedkunst

zoek

Alle artikelen van Mr. M.L. Stibbe (Max) 

Klik op de titel van een artikel om het te lezen.

Over periodenonderwijs

November 1937

De Zweedsche sprookjesschilder

Januari 1938

Uit de opleidingsschool voor leeraren en leidsters van kleuterklassen

Juni 1938

Jacques Perk en de beweging van 80

November 1938

Het Oude Testament

Januari 1939

In een vijfde en zesde klasse

Februari 1940

Februari 1948

April 1950

Oktober 1950

Juli 1951

November 1951

Maart 1952

Maart 1953

De Kalewala als drager van de oerbeelden van een moderne volkenpsychologie

September 1953

Maart 1954

November 1954

Mei 1955

Augustus 1955

Augustus 1955

November 1955

Maart 1956

Mei 1956

Juli 1956

Juli 1956

Februari 1957

Waarde en onwaarde van het aanschouwingsonderwijs

November 1957

Maart 1958

Mei 1958

September 1958

©  1933—2019  Vereniging voor Vrije OpvoedkunstStichting AntroVista